√оловна
Ѕорислав
—х≥дниц€
 артосхема Ѕорислава
ѕогода в Ѕорислав≥
‘отограф≥њ Ѕорислава
ѕроект п≥дтримки п≥дприЇмництва
ƒосв≥д роботи та м≥жнародна сп≥впрац€

Ѕориславська агенц≥€ рег≥онального розвитку

ѕерша зареЇстрована у Ћьв≥вськ≥й област≥ громадська орган≥зац≥€ з р€ду агенц≥й рег≥онального розвитку, створена в с≥чн≥ 1999 року, дл€ допомоги п≥дприЇмствам рег≥ону в њх профес≥йн≥й д≥€льност≥, залученн€ ≥нвестиц≥й, промуванн€ природного, економ≥чного, людського потенц≥алу рег≥ону.

—еред основних напр€мк≥в д≥€льност≥ јгенц≥њ Ї:

Х навчанн€;

Х п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ;

Х передача досв≥ду у веденн≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥;

Х проведенн€ досл≥джень у галуз≥ охорони природи;

Х екоосв≥тн≥ програми;

Х п≥дтримка п≥дприЇмницьких ≥н≥ц≥атив;

Х пошук ≥нвестор≥в;

Х промоц≥€ рег≥ону;

Х ≥нвестиц≥йний супров≥д.
јдреса:
вул. Ўевченка,42
82-300 Ѕорислав
”крањна

≈лектронна пошта:
boarr@ukr.net


” 2011 роц≥ п≥дготовлено презентац≥ю з представленн€ ≥нвестиц≥йних можливостей та можливостей розвитку п≥дприЇмництва.

јгенц≥€ Ї рег≥ональним партнером √ќ Ђ÷ентр громадськоњ адвокатуриї у проект≥ Ђѕравова допомога та просв≥та дл€ вразливих верств населенн€ї, €кий реал≥зуЇтьс€ за п≥дтримки ѕрограми розвитку ќрган≥зац≥њ ќбТЇднаних Ќац≥й (ѕ–ќќЌ).

Ѕориславська агенц≥€ рег≥онального розвитку веде роботу з пошуку ≥нвестор≥в дл€ реал≥зац≥њ ≥нвестиц≥йних проект≥в на територ≥њ рег≥ону.

«д≥йснюютьс€ консультац≥њ з ≥нвестиц≥йного супроводу проект≥в.

Ќадаютьс€ консультац≥њ п≥дприЇмц€м з веденн€ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, орган≥зац≥њ њх роботи.
” сп≥впрац≥ з органами м≥сцевого самовр€дуванн€ та державнимим структурами з м≥ста Ћьвова зд≥йснюЇтьс€ п≥дтримка ≥н≥ц≥атив початкуючих п≥дприЇмц≥в.

јгенц≥Їю надаютьс€ консультац≥њ з створенн€ обЇднань сп≥ввласник≥в багатоквартирних будинк≥в.

јгенц≥€ займаЇтьс€ проведенн€м еколого-просв≥тницьких заход≥в та ≥нформуванн€ населенн€ про аспекти природокористуванн€.

јгенц≥€ орган≥зовувала вињдн≥ зустр≥ч≥ з жител€ми м≥ста ѕравовоњ приймальн≥ ÷ентру громадськоњ адвокатури у конфл≥ктах з органами влади, €кий реал≥зовувавс€ в 2007-2009 роках на Ћьв≥вщин≥.

¬≥дпов≥дно до р≥шенн€ Ѕориславськоњ м≥ськоњ ради в≥д 21.12.2009 р. є1050, €ким затверджено "ѕрограму зайн€тост≥ населенн€ м≥ста Ѕорислава на 2010-2011 рр." Ѕориславська агенц≥€ рег≥онального розвитку зад≥€на до пошуку ≥нвестор≥в шл€хом створенн€ бази даних ≥нвестиц≥цйних проект≥в та б≥знес-план≥в з п≥дприЇмництва, а також залучена до орган≥зац≥њ громадських роб≥т, табор≥в прац≥ та в≥дпочинку дл€ учн≥вськоњ молод≥ та студент≥в п≥д час л≥тн≥х кан≥кул у 2010-2011 рр.

- ” 2008 роц≥, сп≥льно з≥ Ўведським ун≥верситетом с≥льськогосподарських наук проведено досл≥дженн€ стану вод басейну р≥к —кол≥вського району.

- Ѕориславська агенц≥€ рег≥онального розвитку проводить роботи з п≥дтримц≥ п≥дприЇмництва, промоц≥њ рег≥ону, розробц≥ рег≥ональних програм та пошуку партнер≥в дл€ п≥дприЇмств, орган≥зац≥й та установ рег≥ону.
ѕредставники агенц≥њ приймали участь у м≥жнародному сем≥нар≥ по розвитку туризму в прикордонних област€х ”крањни, ѕольщ≥, —ловаччини та „ех≥њ - м.  росно, травень 2000 року, у виставках ДјгроЅещадиФ в м. ЋЇско (ѕольща) - липень 2000, 2001 та 2002 рок≥в.

- јгенц≥€ була партнером у проектах орган≥зованих Ѕещадський ‘орумом ™вропейським. ” тому числ≥ за посередництвом јгенц≥њ група з 60 ос≥б з Ѕорислава, ƒрогобича та —три€ брала участь в курс≥ агротуризму в серпн≥ 2000 року в м. ЋЇско (ѕольща), в≥дпов≥дно до угоди про сп≥впрацю з Д“овариством ДЅещадський форум ЇвропейськийФ. ÷е допомогло впровадженню курсу агро туризму в навчальн≥ програми —трийського с≥льськогосподарського коледжу.

- ќрган≥зац≥€ другого навчального сем≥нару в м. ЋЇско весною 2001 р. за участю представник≥в Ѕориславського центру зайн€тост≥, ƒрогобицького педун≥верситету, Ћьв≥вського нац≥онального ун≥верситету, адм≥н≥страц≥њ —кол≥вського району та ос≥б, що займаютьс€ зеленим та агро-туризмом в —кол≥вському район≥, м. Ѕорислав≥, та смт. —х≥дниц€. «а результатами сем≥нару ƒрогобицький педун≥верситет п≥дписав угоду про сп≥впрацю з ¬ищою школою готельного б≥знесу у ¬аршав≥ (ф≥л≥€ в ЋЇско). ” —х≥дниц≥ проведено зан€тт€ з представниками громади, €к≥ планують зайн€тис€ агротуризмом.

- «а посередництвом та безпосередньою участю јгенц≥њ проведено п≥дготовку та п≥дписанн€ м≥ждержавних та м≥жрег≥ональних угод про сп≥впрацю:

---- Ѕещадський пов≥т, ѕ≥дкарпатське воЇводство, ѕольща Ц ƒрогобицький район, Ћьв≥вська область, ”крањна

---- Ѕещадський пов≥т, ѕ≥дкарпатське воЇводство, ѕольща Ц м. Ѕорислав, Ћьв≥вська область, ”крањна

---- м. Ћ≥сько, ѕ≥дкарпатське воЇводство, ѕольща Ц смт. —х≥дниц€, Ћьв≥вська обл., ”крањна

---- Ћ≥ський пов≥т, ѕ≥дкарпатське воЇводство, ѕольща Ц –огатинський район, ≤вано-‘ранк≥вськоњ област≥, ”крањна

---- Ћ≥ський пов≥т, ѕ≥дкарпатське воЇводство, ѕольща Ц Ћьв≥вський обласний молод≥жний центр прац≥, Ћьв≥вська ќƒј, ”крањна.


”часть в кооперац≥йному дн≥ в м. ќдеса у вересн≥ 2000 р., орган≥зованому посольством Ќ≥меччини дл€ пошуку можливостей сп≥впрац≥ н≥мецьких п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й з п≥дприЇмствами ”крањни. ѕредставл€лис€ 6 п≥дприЇмств м. Ѕорислава в т.ч. ¬ј“ ДЅориславський озокеритФ, «÷ ƒЌƒ≤ Ќ≈≈ та ≥нш≥.
- јгенц≥Їю орган≥зовано компТютерний та туристичний клуби в червн≥ 2001 року. «а р≥шенн€м виконкому Ѕј–– надано у безкоштовне користуванн€ компТютерний клас ћЌ¬ . « початку роботи проведено навчанн€ б≥л€ 48 дорослих ос≥б основам роботи з компТютером та основними оф≥сними програмами. « учн€ми та студентами, що проживають у м≥ст≥ проводилис€ ≥ндив≥дуальн≥ роботи з п≥дготовки реферат≥в, курсових, дипломних роб≥т, ознайомленн€ з програмним забезпеченн€м та можливост€ми компТютер≥в.
- ѕроводилас€ робота по допомоз≥ суботн≥й польськ≥й школ≥ при —Ў є3 в проведенн≥ поњздок д≥тей на конкурси в ѕольщу, де д≥ти ставали призерами конкурс≥в. ќс≥ню 2001 р. команда д≥тей з Ѕорислава отримала 3-Ї м≥сце, представл€ючи ”крањну на м≥жнародному конкурс≥ Ф„и знаЇш ти  рак≥в?Ф.
- јгенц≥€ пост≥йно приймаЇ участь у виставках. ¬ жовтн≥ 2001 року сп≥льно з≥ —кол≥вською адм≥н≥страц≥Їю прийн€ли участь в 1-му м≥жнародному ≥нвестиц≥йному €рмарку в м. Ћьвов≥.
- ” 2002 та 2003 роках самост≥йно представл€ли рег≥ональн≥ ≥нвестиц≥йн≥ проекти по смт. —х≥дниц≥ та м. Ѕориславу. ¬ результат≥ за 2002-2003 роки смт —х≥дниц€ залучено б≥л€ 14 ≥нвестиц≥й на буд≥вництво панс≥онат≥в.
- 25-26 жовтн€ 2003 року прийн€то участь у 1 ћ≥жнародному ≥нвестиц≥йному €рмарку Д≤ндустр≥€ гостинност≥ 2003Ф (м.  ињв).
”часть в сем≥нар≥ з розвитку агротуризму в ”крањн≥ (м. —коле) весною 2002 року.
- ќрган≥зовано зб≥р кошт≥в на придбанн€ кард≥ографа та передано його Ѕориславськ≥й ÷ћЋ.
- ¬ рамках проекту Д√армон≥€Ф по програм≥ Д√ромадськ≥ звТ€зкиФ прийн€то участь у навчальн≥й програм≥ по ознайомленню з досв≥дом —Ўј в розвитку туризму в рег≥онах, що мають п≥двищений р≥вень безроб≥тт€ (округ ≈р≥, штат Ќью …орк, —Ўј).
- ¬ серпн≥ 2003 року Ѕориславськ≥й м≥ськ≥й рад≥ подано на погодженн€ та затвердженн€ Д онцепц≥ю розвитку в≥дпочинково-оздоровчоњ сфери в м. Ѕорислав≥Ф.
- ¬ вересн≥Цжовтн≥ 2003 року, сп≥льно з Ћьв≥вським обласним ћолод≥жним ÷ентром ѕрац≥, проведено п≥дготовку та виготовленн€ буклету по зеленому туризму у —х≥дниц≥.
- ѕрийн€то участь у круглому стол≥ Дяку ”крањну ми будуЇмо ≥ €ку хочемо збудуватиФ 18.12.2003 року в рамках проекту Ќ”ќ ”крањни Д √ромадська стратег≥€ розвитку ”крањниФ у партнерств≥ ћ≥жнародним фондом Д”крањна 3000Ф( м.  ињв), ÷ентр ѕрав Ћюдини Дƒрево житт€Ф (м. ’арк≥в), ≤нститутом  онкурентного —усп≥льства (м.  ињв), ≤нститутом –еформ (м.  ињв). ѕ≥дготовлено виступ Д—тратег≥€ розвитку ”крањни Ц нагальна потреба усп≥шного розвиткуФ.

- —п≥льно з ‘орумом ™вропейськоњ осв≥ти та сп≥впрац≥ ДEuropean HouseФ Ѕещадське в≥дд≥ленн€ в Ћ≥сько, ѕ≥дкарпатське воЇводство, ѕольща орган≥зовано та проведено вињзний сем≥нар дл€ 30 ос≥б з тематики Д“уризм Ц альтернативою дл€ украњнського селаФ 22-29 с≥чн€ 2004 в рамках проекту ‘онду —. Ѕатор≥€.

- ќрган≥зовано та проведено круглий ст≥л з проблем орган≥зац≥њ сп≥впрац≥ з розвитку с≥льського туризму за участю представник≥в неур€дових орган≥зац≥й та м≥сцевого самовр€дуванн€ «акарпатськоњ, „ерн≥вецькоњ, ≤вано-‘ранк≥вськоњ , Ћьв≥вськоњ та ’арк≥вськоњ областей ”крањни та ѕ≥дкарпатського воЇводства ѕольщ≥ у м. Ћ≥сько (ѕольща) 21 с≥чн€ 2004 року.
- ќрган≥зовано та проведено укладенн€ угод про сп≥впрацю м≥ж Ћ≥ським пов≥том ѕ≥дкарпатського воЇводства ≥ –огатинською районною адм≥н≥страц≥Їю ≤вано-‘ранк≥вськоњ област≥ та Ћьв≥вським обласним молод≥жним центром прац≥ 22 с≥чн€ 2004 року.
- 22 с≥чн€ 2004 року орган≥зовано укладенн€ 8 угод про сп≥впрацю громадських орган≥зац≥й Ћьв≥вщини, ≤вано-‘ранк≥вщини, „ерн≥веччини, ’арк≥вщини з неур€довими орган≥зац≥€ми, €к≥ д≥ють у ѕ≥дкарпатському воЇводств≥ ѕольщ≥.
- ”часть у рег≥ональному сем≥нар≥ з питань створенн€ координац≥йного органу розвитку ƒрогобицькоњ агломерац≥њ у кв≥тн≥-травн≥ 2004.
”часть у обговоренн≥ проекту «акону Дѕро стимулюванн€ розвитку депресивних територ≥йФ у м. Ћьвов≥ (ќƒј) та в парламентських слуханн€х (¬ерховна –ада, м.  ињв). ѕодано пропозиц≥њ з визначенн€ ступеню депресивност≥ територ≥њ.

- ”часть у IV ћ≥жнародному ≤нвестиц≥йному €рмарку, ≈коном≥чному ‘орум≥ та ‘орум≥ партнерств у жовтн≥ 2004 року. «апропоновано проекти розвитку туристичноњ, оздоровчоњ та курортноњ ≥нфраструктури у Ѕорислав≥.
”часть у орган≥зац≥њ та проведенн≥ сем≥нару з розвитку ≥нформац≥йноњ мереж≥ туризму на Ћьв≥вщин≥ 30-31 травн€ 2005 р. в межах програми Д√ромадськ≥ звТ€зкиФ проекту Д√армон≥€Ф.–Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є uCoz